3-D structure and reflectance measurements. A system analysis of Lidar Optech ILRIS-3D

Författare:

 • Larsson Håkan
 • Chevalier Tomas
 • Gustafsson Frank

Publiceringsdatum: 2007-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2116--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • laserradar
 • Optech ILRIS-3D
 • lidar
 • prestanda
 • 3D
 • modellering
 • reflektans
 • laser radar
 • lidar
 • performance
 • modelling
 • reflectance

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver den skannande laserradarn Optech ILRIS-3D. En del av rapporten utgör en prestandabeskrivning, fördelar och begränsningar. En annan del behandlar 3-dimensionell mätning och byggande av 3d-modeller. Vi använder ILRIS för att samla in 3d-information, men också för att mäta intensitet och beräkna reflektans. Ett kapitel handlar om mätning och beräkning av reflektans. Avsikten med rapporten är att ha ett samlat dokument om ILRIS och dess användning på FOI.