Autonoma förmågor för robot- och UAV-system

Författare:

 • Fors Karina
 • Hagström Martin
 • Hamberg Johan
 • Ulvklo Morgan
 • Wirkander Sven-Lennart
 • Ögren Petter

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2140--SE

Sidor: 82

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Autonomi
 • samverkan
 • övervakning
 • attack
 • banplanering
 • uppgiftstilldelning
 • spaning
 • hinderundvikande
 • UAV
 • robotar
 • autonomy
 • cooperative
 • surveillance
 • strike
 • path planning
 • task assignment
 • search
 • coverage
 • obstacle avoidance
 • UAV
 • missile

Sammanfattning

Flera autonomt styrda vapensystem för verkan och spaning mot markmål kommer att vara operativa inom en nära framtid. För den svenska försvarsmakten representerar dessa system både nya hot och nya möjliga förmågor. I denna rapport beskrivs ett antal sådana system, typsituationer/scenarier där de kan användas och algoritmer som realiserar de önskade förmågorna. Avsikten är att inte bara ge en bild av möjligheter, utan också begränsningar hos de algoritmer och funktioner som utgör basen för dessa systems förmågor.