Missionsanpassat skydd

Författare:

 • Hartmann Mats (red.)

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2180--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Skydd
 • mission
 • spel
 • ballistiskt
 • signatur
 • radar
 • IR
 • IM
 • värdering
 • protection
 • mission
 • game
 • ballistic
 • signature
 • radar
 • IR
 • IM
 • assessment

Sammanfattning

För att kunna anpassa skyddet hos olika objekt till en given hotmiljö har en scenariebaserad spelmetodik utarbetats och testats. Spelformen förefaller vara ett bra sätt att samla representanter från många olika skyddsområden och få dem att tillsammans diskutera och ge lösningsförslag till en gemensam problemställning. I rapporten presenteras spelmetodiken och resultathanteringen. Resultaten föreslås sammanställas i tabellform och utifrån dessa bör man sedan kunna välja skyddsmetoder anpassade för den aktuella missionens krav. Dessutom redovisas ett förslag på hur generella spel som avtappas till olika missioner skulle kunna struktureras.