Konceptutveckling av operatörsstöd

Författare:

  • Eriksson Lars
  • Lindahl Björn
  • Hedström Johan

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2210--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • human factors
  • operatörsstöd
  • displayer
  • multimodala gränssnitt
  • operator supports
  • displays
  • multimodal interfaces

Sammanfattning

Projektet "Multimodala gränssnitt" involverar framtagande av riktlinjer för operativ anpassning av koncept för operatorsstöd, och föreliggande rapport behandlar några övergripande aspekter av konceptutvecklingen av displaygränssnitt. Begreppet situationsmedvetenhet och andra teoretiska ansatser till modellering av människans informationsprocess för handling och beslut relateras till utvecklingen av displaygränssnitt. Konceptutvecklingen involverar iterativa processer på olika nivåer av system- och omgivningsrealism inklusive reella system med slutanvändare och experter.