Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster

Författare:

 • Riitta Räty
 • Annika Carlsson-Kanyama

Publiceringsdatum: 2007-04-16

Rapportnummer: FOI-R--2225--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • energi
 • koldioxid
 • konsumtion
 • varor
 • energiintensitet
 • energianvändning
 • koldioxidintensitet
 • koldioxidutsläpp
 • energiberäkningar
 • EAP

Sammanfattning

Den här rapporten presenterar beräkningar av energianvändning och koldioxidutsläpp för konsumtionsvaror och tjänster. Beräkningarna baseras på den energianvändning och de koldioxidutsläpp som skapas under varans hela livscykel som innefattar produktion, försäljning, transporter och avfallshantering. Beräkningarna har gjorts med ett datorprogram, EAP, som beräknar så kallade energi- och koldioxidintensiteter för olika varor och tjänster. Dessa beräkningar kan sedan kombineras med undersökningar av hushållsutgifter för att uppskatta något av miljöbelastningen ett hushålls konsumtion innebär.