Verification of an experimental platform integrating a Tobii eyetracking system with the HiFi game engine

Författare:

 • Charlotte Sennersten
 • Jens Alfredson
 • Martin Castor
 • Johan Hedström
 • Björn Lindahl
 • Craig Lindley
 • Erland Svensson

Publiceringsdatum: 2007-05-04

Rapportnummer: FOI-R--2227--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ögonrörelser
 • spel
 • spelinteraktion
 • design
 • visuell uppmärksamhet
 • instrumentering
 • beteendevetenskap
 • kognition
 • mätmetodik

Sammanfattning

Att spela ett kommersiellt PC eller konsoll spel är en mycket visuell aktivitet, oavsett om syftet är spelinteraktion som underhållning eller situerad inlärning vilket diskuteras i `Serious Games´området. Om mer information av spelarens visuella uppmärksamhet kunde spelas in och analyseras på ett lätt sätt, skulle viktig design information kunna utvinnas. En rad olika ögonrörelsemätningsutrustningar existerar på marknaden och har använts i många studier i många år. Trots detta beskriver väldigt få studier den visuella interaktionen hos användaren/spelaren då ett 3D objekt förflyttar sig på datorskärmen. Anledningen är att metoder och mjukvara som är utvecklat för ögonrörelse studier för statiska 2D stimuli inte är tillämpliga för dynamiska 3D stimuli och att manuell analys av dynamisk 3D visuell interaktion är väldigt tidsödande. För att belysa detta så har författarna utvecklat ett mjukvaru gränssnitt mellan Tobii?___ ögonrörelsemätningssystem och HiFi spelmotorn för att använda automatisk loggning av dynamiska 3D objekt. Denna rapport beskriver den utförda verifikations studien för att bedöma prestandan av denna integrering mellan ögonrörelsemätningutrustning, loggnings verktyg och spelmotor. Detaljerad analys visar att goda resultat inom de givna förutsättningarna vilket medger såväl småskaliga som de storskaliga studier som behövs för omfattande statistiska analyser. Arbetet som presenteras i rapporten har genomförts i samarbete mellan FOI, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan på Gotland.