Att mäta effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga - Användartest 2 LKS demonstrator version 1

Författare:

 • Martin Castor
 • Magdalena Hammervik
 • Jenny Lindoff
 • Carin Rencrantz
 • Birgitta Kylesten
 • Jonathan Svensson

Publiceringsdatum: 2007-03-01

Rapportnummer: FOI-R--2228--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledningskrigföring
 • demonstrator
 • telekrig
 • nätverksoperationer
 • indformationsoperationer
 • människa system interaktion
 • värdering
 • MSI
 • LKS

Sammanfattning

Ledningskrigföring är ett komplext område som i takt med den snabba tekniska utvecklingen aktualiseras allt mer och ständigt ökar i komplexitet. För att visualisera de effekter ledningskrigföring kan få på ledningsförmåga utvecklas en demonstrator, vilken nu är klar i en första version. Föreliggande rapport beskriver det andra användartest som genomförts i demonstratormiljön med experimentdeltagare som inte tillhör utvecklingsteamet. Fyra experimentdeltagare delades in i två lag, vilka spelade mot varandra i ett internationellt scenario. Det ena laget representerade en internationell insatsstyrka, medan det andra laget spelade en irreguljär lokal styrka i det land där insatsen skulle ske. De två styrkorna hade tillgång olika typer av medel och motmedel för telekrig (EW) och nätverksoperationer (CNO). Beteendevetenskaplig datainsamling genomfördes vilken syftade till att testa om och hur ledningsförmåga skulle kunna mätas och ta fram behov av funktionalitet för framtida versioner av demonstratorn. Resultaten visar att demonstratorn är användbar för att visualisera hur ledningskrigföring kan påverka ledningsförmåga och att simuleringen är förståelig för en utomstående användare. Vidare identifierades viktiga utvecklingsbehov inför kommande versioner.