Survey of patrolling algorithms for surveillance UGVs

Författare:

  • David A Anisi
  • Johan Thunberg

Publiceringsdatum: 2007-06-15

Rapportnummer: FOI-R--2266--SE

Sidor: 58

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • autonomi
  • samverkan
  • övervakning
  • säkerhet
  • banplanering
  • uppgiftstilldelning
  • UGV

Sammanfattning

Denna rapport är en litteraturstudie över kooperativ uppgiftstilldelning och banplanering. Säkerhet- och övervakningsdomänen är ett av detta problems främsta applikationsområden. Målet med litteraturstudien är att ge en översikt över befintliga forskningsresultat, samt att forma en bas inför framtida forskning.