Tackling Dependency: The EU and its Energy Security Challenges

Författare:

 • Robert Larsson

Publiceringsdatum: 2007-10-24

Rapportnummer: FOI-R--2311--SE

Sidor: 80

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • EU
 • energi
 • energisäkerhet
 • olja
 • gas
 • el
 • kärnkraft
 • OPEC
 • pipelines
 • Ryssland
 • säkerhetspolitik
 • utrikespolitik
 • hävstång
 • handel
 • beroende
 • sårbarhet

Sammanfattning

Europa står inför en framtid med ökade energibehov, inhemsk uttömning, höga energipriser och andra energipolitiska utmaningar. Klimatförändringar, infrastrukturens robustenhet, producenters hårdföra energipolitik och EU:s interna marknadsproblem har utsatt EU:s begynnande energipolitik för hårda prövningar och inspirerat unionen att anta utmaningarna på ett sätt som inte synts tidigare. En del av EU:s utmaningar kräver emellertid att EU gör strategiska val på ett sätt som det inte är van vid. Syftet med föreliggande rapport är därför att identifiera, analysera och bedöma den politiska sidan av EU:s energisituation och importberoende. Mot bakgrund av det ökande beroendet av energiimport försöker studien besvara frågorna: vilka är de viktigaste dimensionerna av Europas energisäkerhet och vad är deras konsekvenser?