Russian Power Structures - Present and Future Roles in Russian Politics

Författare:

  • Jan Leijonhielm
  • Fredrik Westerlund

Publiceringsdatum: 2008-01-25

Rapportnummer: FOI-R--2437--SE

Sidor: 197

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Denna rapport granskar de ryska kraftstrukturerna och deras roll i den ryska politiken idag och imorgon. I rapporten analyserar åtta framstående experter inom olika områden de ryska styrkestrukturerna och deras roll i den ryska politiken utifrån skilda perspektiv. Rapporten är baserad på underlag från en konferens med titeln "Ryska kraftstrukturer - deras roll i den ryska politiken idag och imorgon" som arrangerades av FOI i samarbete med Försvarsberedningen och hölls i Stockholm den 17 oktober 2007. Rapporten består av konferensbidrag och följer dispositionen för konferensen. Rapporten består av fem delar: Ryska kraftstrukturer och politiken, Den militära agendan, Ekonomi och militärindustri, Hälsoproblem och en Sammanfattning.