Energikontroll: Kreml, Gazprom och rysk energipolitik

Författare:

  • Robert Larsson

Publiceringsdatum: 2008-02-11

Rapportnummer: FOI-R--2445--SE

Sidor: 112

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie är att analysera den ryska energipolitiken med fokus på kontrollfrågorna. Målet är att ge en läges- och trendbeskrivning av ett antal relevanta förändringar sedan 2005. Rapporten drar ett antal slutsatser som sammantaget vittnar om att utvecklingstrenden rörande energifrågor i Ryssland har fortsatt i den riktning som utpekats i tidigare rapporter från FOI, nämligen att kontrollen över energifrågorna i Ryssland blir allt viktigare för staten, Kreml och presidenten.