Kartläggning av problem i samband med lagring och hemtagning av ammunition vid internationella insatser

Författare:

  • Elisabeth Bemm

Publiceringsdatum: 2008-03-31

Rapportnummer: FOI-R--2472--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ammunition
  • internationella insatser
  • lagring
  • hemtagning

Sammanfattning

Under 2007 påbörjades förberedelser för att starta ett EDA (European Defence Agency) samarbete inom området "Munition Life Management (MLM)" som innebär frågor kring lagring och hemtagning av ammunition vid internationella uppdrag. Ett antal Europeiska länder har för avsikt att deltaga i detta arbete, där Nederländerna är sammanhållande. För att resultaten från projektet skall komma till så stor nytta som möjligt för dem som arbetar med ammunition vid internationella insatser, har en kartläggning av behov och önskemål om inriktning av arbetet skett i form av personliga intervjuer. En redogörelse av vad som har framkommit vid dessa intervjuer, presenteras i denna rapport. Sammanfattningsvis efterfrågades dataloggning av ammunition, bättre stöd för att kunna bedöma status på ammunition både vid lagring och hem-tagning samt enhetliga samförvaringsregler.