Detektion och klassificering av minor med optiska metoder - inledande resultat

Författare:

 • Ingmar Renhorn
 • Staffan Cronström
 • Håkan Larsson
 • Roland Lindell
 • Thomas Svensson
 • Gustav Tolt
 • Niclas Wadströmer

Publiceringsdatum: 2008-05-05

Rapportnummer: FOI-R--2496--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • truppminor
 • fordonsminor
 • detektion av landminor
 • optiska sensorsystem
 • signalbehandling

Sammanfattning

Optiska sensorsystem har med framgång utnyttjats för detektion av ytlagda minor på avsevärda avstånd i ett stort antal scenarier. Både passiva och aktiva hyperspektrala sensorer har påvisat hög kapacitet för automatisk detektion av minor och andra objekt och förmåga att visa in högupplösande sensorsystem för identifiering. Värdering av sensorsystemkombinationer försvåras av att prestanda beror även på förmågan hos utnyttjade detektionsalgoritmer. Här införs en informationsteoretisk ansats för att erhålla algoritmoberoende jämförelser. Tyngdpunkten i detta projekt är att ta fram nya idéer för optisk detektion, signalbehandling, mål- och bakgrundskarakterisering samt egenskapsextraktion för att erhålla förbättrad detektion och förbättrad klassningsförmåga. Det finns fortfarande viktig fenomenologi som ännu ej undersökts såsom polarimetriska egenskaper, emissivitetsvariationer i det termiska våglängdsområdet samt vilka fördelar som kan erhållas med tredimensionell avbildning.