Integrated Missions - A Liberia Case Study

Författare:

  • Cecilia Hull

Publiceringsdatum: 2008-08-20

Rapportnummer: FOI-R--2555--SE

Sidor: 76

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Integrated Missions
  • Comprehensive Approach
  • Liberia
  • UNMIL
  • Civil-Militär Samverkan

Sammanfattning

FNs "Integrated Missions" symboliserar det mest teoretiskt utvecklande konceptet för utfarandet av omfattande och samordnat genomförda fredsfrämjande operationer. Den här rapporten utforskar konceptet och granskar dess tillämpning genom en fallstudie på UNMIL - FNs fredsfrämjande insats i Liberia. Rapporten ger en översikt över de strukturer som utgör en integrerad FN-operation och kartlägger dess genomförbarhet. Syftet är att skapa en uppfattning om hur begreppet tillämpas och beskriva skiljelinjen mellan teori och praktik. Denna rapport utges inom ramen för FOI:s projektet "Koncept, Metodik och Verktyg för Effektbaserad Ledning". Studien har genomförts för att utöka projektets empiriska bas.