Flight Mechanical Modeling of a Precision Guided Mortar Munition

Författare:

  • John Robinson

Publiceringsdatum: 2010-08-13

Rapportnummer: FOI-R--2618--SE

Sidor: 64

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Flygmekanik
  • Styrning
  • Aerodynamik
  • Styrd Granat
  • Missil
  • Robot

Sammanfattning

Rapporten beskriver utvecklingen av en prestandamodell för en precisionsstyrd granatkastargranat (PGMM) med utfällbara vingar. Det mesta av materialet är emellertid generellt tillämpbart på missiler med väsentligen cylindersymmetrisk konfiguration som flygs enligt den s.k. "skid-to-turn"-principen. Ämnen som behandlas är modellering av aerodynamiska och flygmekaniska egenskaper med hjälp av s.k. handboksmetoder, samt uppnåeliga prestanda med en enkel linjär regulator. Speciell uppmärksamhet ägnas åt utveckling av en reducerad dynamisk modell baserad på två uppsättningar av den linjäriserade tippkanalsdynamiken, och de antaganden och förenklingar som görs i denna process. Farkosten som används som designexempel (PGMM) är en subsonisk glidfarkost med modesta svängprestanda och relativt lågt glidtal. Det främsta målet med den aerodynamiska utformningen i detta fall är att utöka räckvidden (jämfört med ballistisk flykt) och tillföra manöveregenskaper för att slå fordon och andra långsamt rörliga mål.