Kommunikationsnätverk med rörliga noder. Läget i projektet 2008

Författare:

  • Tommy Öberg
  • Erland Sangfelt
  • Jan Nilsson

Publiceringsdatum: 2008-12-18

Rapportnummer: FOI-R--2669--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • undervattenskommunikation
  • sonarsignalbehandling
  • nätverk

Sammanfattning

I denna användarrapport beskrivs verksamheten under 2008 i projektet: kommunikationsnätverk med rörliga noder och en liten överblick av läget inom uv-kommunikation i världen ges. Både civila och militära behov driver på utvecklingen. De militära tillämpningarna är kommunikation med ubåt, kommunikation till och från AUV och sensornätverk under vatten. Tex. minskar antalet fartygsbaserade ubåtsjaktssenheter och ersätts med AUV:er och strådlösa sensorer. I rapporten behandlas de tre uv-kommunikationsförsök som har gjorts under året: Gotland, Horsfjärden och Bergen, det sista gjordes i UCAC:s regi. Bland resultaten kan nämnas att vi överfört 10 kb/s över 40 km och smygkommunikation över 50 km. Långtidsförsöket har visat att en undervattenslänk över 3 km är tämligen pålitlig. Arbetet med utveckling av kommunikationslänken har främst berört kanalskattning och utjämnare, vilket rapporteras i korthet. Ny kanalskattning och fasföljning har avsevärt förbättrat mottagaren. Ett ny och bättre modulationsform för smygkommunikation presenteras. En simuleringsstudie av ett nätverk har gjorts, vilken visar nätets effektivitet i olika varianter, en sammanfattning av studien ges. Ett resonemang om framtiden inom uv-komm. ges sist i rapporten.