Metodik för sårbahetsvärdering av camper

Författare:

 • Pernilla Magnusson
 • Mats Hartmann

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2673--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • bas
 • läger
 • camp
 • skydd
 • splitter
 • IED
 • IM
 • värdering
 • verkan
 • överlevnad
 • sårbarhet

Sammanfattning

En metodik för sårbarhetsvärdering av baser har tagits fram på uppdrag från Försvarsmakten. I den föreslagna metodiken finns ett arbetssätt beskrivet som anger hur man kan gå tillväga för att värdera allt från enstaka objekt till ett helt basområde med alla viktiga funktioner representerade. Metodiken har använts i ett exemplifierande fall och visat sig fungera som tänkt. Ett antal svårigheter tillkommer vid värdering av baser som ett system jämfört med vid värdering av enstaka plattformar. Dessa tillkommande problem är t.ex. svårigheten att ansätta riktpunkten för angriparens vapen och svårigheten att välja vilka resultat som ska beskrivas. Det är enkelt att räkna antal skadade personer eller objekt av olika slag, men dessa resultat bör även uttryckas i form av truppens möjligheter att genomföra de olika typer av uppdrag de har att genomföra. Beskrivs resultaten på det viset blir basen en del av truppens stödsystem och inte bara ett bostadsområde. För att värderingar av baser ska kunna ske på ett rationellt sätt behöver verktygen vidareutvecklas och ett bibliotek med beskrivningar av objekt som kan finnas på en bas bör skapas och underhållas över tiden.