Indikatorer på annalkande konflikter. Ett förslag till modell för beslutsstöd

Författare:

  • Gunnar Holm

Publiceringsdatum: 2009-04-21

Rapportnummer: FOI-R--2746--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • beslutsstöd
  • indikatorer
  • fallbaserat lärande
  • upplopp

Sammanfattning

Framgångsrik ledning av krishantering bygger bl.a. på den samlade erfarenheten från tidigare kriser. Det är därför önskvärt att kunna samla och återanvända denna erfarenhet i s.k. falldatabaser. Med hjälp av fallbaserat lärande bör det då vara möjligt att få automatisk indikering på att en aktuell situation är på väg att spåra ur. Baserat på denna metodik är föreliggande arbete ett försök att finna vägar från ett mer konceptuellt resonerande via generiska situations- och händelsemodeller till mer konkreta matematiskt formulerade modeller. Som exempel används framför allt händelseförloppet vid kravallerna i Göteborg i juni 2001 och i viss mån upploppen i Kosovo i mars 2004. metoden skulle kunna utnyttjas med Impactorium som beräknings- och presentationsplattform. I detta verktyg som utvecklats vid FOI för situations- och hotanalys, struktureras möjliga framtida händelser med avseende dels på hur sannolika de är, dels hur stor påverkan de har på uppkomsten av det otrevliga tillstånd som vi vill undvika.