Aquarius, en simuleringsmiljö för ad hoc-nät. Strategidokument

Författare:

  • Ulf Sterner

Publiceringsdatum: 2009-07-08

Rapportnummer: FOI-R--2776--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Aquarius
  • simuleringsmiljö
  • kommunikationssystem
  • ad hoc-nät

Sammanfattning

Modellering och simulering är idag viktiga verktyg vid forskning av utveckling av kommunikationssystem. I denna rapport analyserar vi möjliga utvecklingslinjer för den egenutvecklade simuleringsmiljön Aquarius. Tre olika utvecklingslinjer som analyseras är, produktifiering, vidmakthållande och avveckling. Olika för och nackdelar såsom ekonomiska aspekterna, externa samarbeten, utveckling av modeller, hanteringen av ramverket och simuleringskapacitet analyseras i rapporten för de olika utvecklingslinjerna.