Exit Strategies in Peace Support Operations

Författare:

  • Claes Nilsson
  • Emma Svensson

Publiceringsdatum: 2009-10-19

Rapportnummer: FOI-R--2816--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • exit strategy
  • end date
  • end state
  • EUFOR Tchad/RCA
  • EUFOR Althea
  • Transition
  • Peace Support Operation

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att analysera "exit strategies", dvs strategier för att avsluta fredsfrämjande insatser, samt att beskriva möjligheter och utmaningar som följer med olika tillvägagångssätt. I rapporten beskrivs bland annat hur EU, FN och NATO har hanterat dessa frågor. Två centrala koncept för avslutande av insatser analyseras i rapporten: end state och end date. Koncepten konkretiseras genom två fallstudier av EU-insatserna EUFOR Tchad/RCA och EUFOR Althea. Medan EU i de flesta fall har valt end dates som utlösande faktor för exit har FN och NATO oftare använt sig av end states. Rapporten visar på för- och nackdelar med båda koncepten. Insatser som styrs av end dates riskerar att ta fokus från de underliggande orsakerna till konflikten, samtidigt som de kan tvinga både insatsen och landet ifråga att skyndsamt genomföra förändringar. Att använda end states som utlösande faktor har fördelen att resultaten hamnar i fokus, samtidigt finns risken att mottagarlandet blir alltför beroende av insatsen då man riskerar att hamna i utdragna operationer som kan vara svåra att ta sig ur.