Stakeholders and Interdependencies in Multifunctional Environments.: A Case Study of Afghanistan

Författare:

 • Jenny Lindoff
 • Hull Cecilia
 • Helene Lackenbauer

Publiceringsdatum: 2009-10-01

Rapportnummer: FOI-R--2818--SE

Sidor: 69

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Intressenter och aktörer i fredsfrämjande insatser
 • multifunktionella miljöer
 • multidimensionella operationer
 • beroenden
 • beroendetyper
 • Afghanistan
 • ISAF
 • PRT

Sammanfattning

Denna rapport är del av en studieserie vilken utforskar faktorer som påverkar ledning i multifunktionella miljöer. Denna individuella studie fokuserar på förutsättningarna för samverkan och koordinering i dessa miljöer och utforskar de ömsesidiga beroenden som finns mellan intressenter på plats, samt deras förmåga eller vilja att koordinera. Rapporten presenterar ett teoretiskt förhållningssätt för hur intressentanalys kan användas för att identifiera beroendenivån mellan aktiviteter och således avgöra behovet av att koordinera dessa. Den presenterar och utforskar också potentiella strategier för hur beroenden kan hanteras. I rapporten används Afghanistan, och speciellt det svenska bidraget till ISAF, som en fallstudie för att identifiera viktiga intressenter och det spektrum av beroenden som existerar mellan dessa. Genom en rad intervjuer har fallstudien identifierat en mängd olika beroenden som existerar mellan olika aktörer, men få strategier för att hantera dessa har utpekats. Rapporten hävdar att intressentanalys kan användas för att avväga huruvida koordinering och samverkan faktiskt är kostnadseffektivt, men försöker inte påstå att koordinering alltid är befogat i detta avseende. Utöver detta föreslår rapporten också att en förståelse för koordinering som ett sätt att hantera beroenden mellan aktiviteter och inte mellan aktörer är viktigt för att främja harmonisering i stabiliseringsinsatser.