Introduction to Technologies and Methods for Semantic Information Management

Författare:

 • Marianela Garcia Lozano
 • Hirad Asadi
 • Andreas Horndahl
 • Edward Tjörnhammar

Publiceringsdatum: 2009-12-23

Rapportnummer: FOI-R--2858--SE

Sidor: 90

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • information management
 • knowledge representation
 • semantic web
 • language stack
 • ontology
 • reasoning
 • storage
 • logic
 • querying

Sammanfattning

Den mängd information som lagras i informationssystem växer sig ofta stor efter en tid och informationshantering, så som att hitta relevant information, kan snabbt bli en komplicerad och tidsödande uppgift. Därför vill vi ta hjälp av datorer. Emellertid ger datorstödd informationshantering upphov till många frågor, så som t.ex. var och hur man kan lagra informationen, hur informationen bör struktureras och grupperas, hur vi hittar relevant information och om algoritmer kan hjälpa oss att finna ny kunskap baserat på det vi redan vet. I denna rapport diskuterar vi semantiska tekniker och metoder.Vi kommer att diskutera ämnen så som informationssökning, strukturering av information, ontologier, språkformalismer för kunskapsrepresentation, inferens och inferensmotorer och slutligen tekniker för lagring samt frågespråk. Vi kommer även att ta upp vilka utmaningar man står inför om man vill utnyttja dessa tekniker och hur dessa kan hanteras. Rapporten är avsedd för läsare med intresse för tekniker och metoder för informationshantering och kan användas som utgångspunkt för den som vill lära sig mer om ämnet.