Slutrapport från FoT-projekt Situations- och Hotanalys för Battlegroup 2011

Författare:

 • Pontus Svenson
 • Pontus Hörling
 • Peter Berggren
 • Joel Brynielsson
 • Luigi Ferrara
 • Robert Forsgren
 • Gunnar Holm
 • Andreas Horndahl
 • Lisa Kaati
 • Birgitta Kylesten
 • Mikael Lundin
 • Christian Mårtenson
 • Johan Schubert
 • Eric Sjöberg
 • Pernilla Svan
 • Per Svensson
 • Edward Tjörnhammar
 • Johan Walter

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2859--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • informationsfusion
 • informationshantering
 • analysstöd
 • situationsanalys
 • hotanalys
 • underrättelseanalys
 • indikatorer
 • impactorium
 • social nätverksanalys
 • SNA
 • Semantisk Wiki

Sammanfattning

Projektet Situations- och hotanalys för battlegroup 2011 inom FoT Ledning med MSI har under sina tre verksamhetsår 2007-2009 arbetat inom huvudsakligen tre områden: Impactorium: En svit verktyg för kedjan rapportering, modellering, sammanställning och analys av lägesiakttagelser i ett operationsområde för att tillsammans med antagna indikatorer kunna erhålla förvarning på sannolika händelseutvecklingar och sortera och filtrera bland rapporter. Semanisk MilWiki: En utvidgning av Wikikonceptet med funktioner för informationskategorisering och sökning baserat på informationens semantiska innehåll. FOI SNA Tool: Verktyg för kollaborativ distribuerad social nätverksanalys (SNA) som utvecklats i samarbete med ett EU-projekt. Projektet har också bedrivit forskning om bland annat modellering av konflikter och indikatorer, informationsförsörjning av högnivåfusionssystem med hjälp av semantiska tekniker, abstraktion av nätverk, hantering av osäkerhet i social nätverksanalys, inhämtningsstyrning för Impactorium och planigenkänning med algebraiska metoder. Direktstöd har levererats bland annat i form av stöd till förmågekravsworkshops om GLC/NOC, expertstöd vid demonstrationer av kommersiella programvaror för Försvarsmakten och en rapport om modern databasteknik. Projektet har haft samarbete med åtskilliga externa aktörer, bland annat Försvarsmaktens enhet för konceptutveckling i Enköping (FMKE), Högskolan i Skövde och dess förskningssatsning på informationsfusion, Umeå universitet, Försvarshögskolans forskningsprojekt om underrättelsetjänst och Singapore. Projektet har också deltagit i två NATO-grupper och medfinansierat ett forskningsprojekt inom EU:s säkerhetsforskningsutlysning. Projektet har deltagit med programvara i två experiment i FMKE, anordnat egna användarförsök samt genomfört ett experiment i samarbete med Singapore. Projektet deltog dessutom i den FOI-gemensamma demonstrationen LedDoV 2008 och genomförde slutdemonstration december 2009. Arbetet med verktyget Impactorium kommer att fortsätta inom ramen för ett FoT-transferprojekt 2010-2011. Forskningen inom området fortsätter i FoT-projektet Verktyg för informationshantering och -analys 2010-2012.