Managing Unintended Consequences of Peace Support Operations

Författare:

 • Cecilia Hull
 • Mikael Eriksson
 • Justin MacDermott
 • Fanny Rudén
 • Annica Waleij

Publiceringsdatum: 2009-12-22

Rapportnummer: FOI-R--2916--SE

Sidor: 100

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • fredsfrämjande insatser
 • fredbevarande
 • oavsiktliga konsekvenser
 • negativa sidoeffekter
 • sexuella övergrepp
 • HIV/AIDS
 • miljökonsekvenser
 • ekonomiska konsekvenser

Sammanfattning

Denna studie är del av projektet Internationella Insatser, på uppdrag av Försvarsdepartementet. Projektet stödjer departementet med forskning kring frågor relaterade till fredsfrämjande insatser. Detta innefattar bland annat studier kring säkerhetssektorreform, civil-militär samverkan och utvärderingar av avslutade och pågående insatser. Syftet med studien är att undersöka negativa oavsiktliga konsekvenser av fredsfrämjande insatser och presentera förslag på hur *Sverige kan arbeta med att hantera dessa. Studien baseras på en genomgång av tidigare undersökningar och på ett antal mera uppmärksammade handlingsprogram och rekommendationer (främst FN:s rekommendationer), där vanligt förekommande oavsiktliga negativa konsekvenser av internationella fredsfrämjande insatser granskats. mera specifikt sammanfattas erfarenheter kring påverkan inom områdena lokal ekonomi, korruption och organiserad brottslighet, sexuella övergrepp och trakasserier, HIV/AIDS-spridning samt miljöpåverkan. Därefter granskas hur dessa typer av negativa sideffekter har hanterats och utvärderats av FN, samt hur Sverige jobbat med att hanterat vanligt förekommande negativa oavsiktliga konsekvenser. Detta leder slutligen till rekommendationer, främst avsedda för Sverige, på hur oavsiktliga konsekvenser kan minimeras för att på så sätt förbättra framtida fredsfrämjande insatser.-