Life Cycle assessment of Galix 13 F1A and Green Galix

Författare:

  • Joakim Hägvall
  • Rolf Tryman

Publiceringsdatum: 2010-06-17

Rapportnummer: FOI-R--2965--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • LCA
  • miljö
  • ammunition
  • Galix 13

Sammanfattning

Detta är den svenska slutrapporten av ett treårigt samarbetsprojekt med Frankrike. Projektets syfte har varit att undersöka om man med livscykelanalysmetoder kan förbättra ammunitions miljöprestanda. Till detta valdes rökkastarammunitionen Galix 13 F1A. Den svenska delen av detta projekt innebar att göra livscykelanalyser av ammunitionen och från detta bestämma kritiska faktorer för ammunitionens miljöprestanda. Utifrån detta skulle de franska partnerna designa en ny och förbättrad ammunition (kallad Green Galix). Sverige skulle efter detta verifiera att den nya designen hade bättre miljöprestanda. Analysen visar att den nya designen har förbättrat miljöprestanda med ca 50%. Detta har till en del åstadkommits genom materialförbättringar men främst genom att ammunitionen har designats för att minimera miljöpåverkan. Den nya designen är anpassad för att kunna ta isär och återvinna ammunitionen . Detta har medfört att ammunitionen får en avsevärt förlängd livstid, från 8 år till 16 år.