Användartest LKS experiment 8-10

Författare:

 • Magdalena Granåsen
 • Peter Klum
 • Patrik Lif
 • Björn J E Johansson
 • Per-Anders Oskarsson

Publiceringsdatum: 2010-07-02

Rapportnummer: FOI-R--2981--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledning
 • informations operationer
 • telekrig
 • dator- och nätverksoperationer
 • ledningsförmåga
 • grupper
 • militär

Sammanfattning

LKS är en demonstrator med syfte att mäta ledningskrigföringens effekter på ledningsförmåga. Målet med genomförd studie var att testa LKS (ledningskrigföringssimulator) version 5 teknik och metoder samt att studera ledningskrigföringens effekter på ledningsförmåga. Utgångspunkt var en hypotes om tio förutsättningar för ledning, vilka antas beskriva ledningsförmåga. Ledningskrigföring är i LKS avgränsat till telekrig (EW) samt dator- och nätverksoperationer (CNO). Ett pilotexperiment (experiment 8) genomfördes i containermiljö. Det följdes av två lika genomföranden (experiment 9 och 10) uppdukade i lektionssalsmiljö. Experter inom telekrig och dator- och nätverksoperationer (CNO) utgjorde den spelande staben medan motståndarsidan, högre chef och sidoordnade förband spelades av en spelledning. Varje genomförande bestod av en dags träning och två dagars spel med ett sammanhängande scenario över båda dagarna. Datainsamlingen koncentrerades kring hypotesen om de tio förutsättningarna för ledning. Datainsamlingen bestod av ett objektivt prestationsmått, självskattningar av ledningsförmåga, observatörsskattningar, loggar, video- och skärminspelningar. Prestationsmåttet som nu testades för första gången fungerade väl, men om ett sådant mått ska användas fortsättningsvis behöver bedömningen kunna automatiseras. Skattningar av de tio förutsättningarna för ledning visade att de tio förutsättningarna för ledning verkar täcka in begreppet ledningsförmåga. En LISREL-modell skapades där förutsättningarna för ledning grupperades i fyra faktorer med kausalsamband. För första gången var det nu möjligt att visualisera hur de tio förutsättningarna för ledning hänger ihop. Experimentet gav många erfarenheter inför nästa fas, där LKS kommer att ingå som en del i Försvarsmaktens transferprogram för demonstratorer.