Suicide Bombers and Society. A Study on Suicide Bombers in Afghanistan and Pakistan

Författare:

 • Ann Wilkens

Publiceringsdatum: 2011-03-16

Rapportnummer: FOI-R--3058--SE

Sidor: 65

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Pakistan
 • Afghanistan
 • självmordsbombare
 • talibanrörelser
 • martyrskap
 • inversion
 • respekt
 • förödmjukelse
 • zina
 • brott mot moralen
 • blasfemilagar
 • koranskolor
 • (madrassas)
 • hyperbol

Sammanfattning

Under det gångna decenniet har självmordsattacker trätt fram som ett nära nog dagligt fenomen i Afghanistan och Pakistan. Jämfört med tidigare vågor av självmordsbombningar i Mellanöstern uppvisar dessa attacker ett något annorlunda mönster. Det förefaller stå närmare den ideologi kring martyrskap som den iranska regimen utvecklade under kriget mot Irak på 1980-talet. Självmordsbombarna tenderar att vara mycket unga och ett antal av dem har fått sin utbildning i koranskolor, madrassas. I denna studie framförs tanken att den snabba utvecklingen mot ett ökande antal självmordsattacker, trots det urskillningslösa dödandet av oskyldiga offer, i stort sett accepteras som ett instrument i en asymmetrisk krigföring. Vidare underlättas självmordsattacker av vissa fenomen i de omgivande samhällena. För att karaktärisera dessa fenomen används begreppet "inversion", innebärande att grundläggande värden ställs på ända. Rättsprocesser, som utmynnar i bestraffning av offret snarare än förövaren - såsom sker i många våldtäktsfall - är ett exempel. I både Afghanistan och Pakistan finns i bakgrunden till uppkomsten av självmordsbombningar som fenomen ett antal parallella, ihållande kriser inom säkerhet, politik och ekonomi, vilka tänjt samhällena till bristningsgränsen. De sektorer som i studien identifieras som de mest centrala för att vända utvecklingen mot växande laglöshet är utbildning, genderrelationer och rättsväsende. Samtidigt dras slutsatsen att utrymmet för västvärlden att framgångsrikt intervenera har krympt, i takt med att ett antal konflikter som berör den muslimska världen har lämnats olösta.