Sektionering av camper. Enkel parameterstudie

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Pernilla Magnusson

Publiceringsdatum: 2010-12-17

Rapportnummer: FOI-R--3103--SE

Sidor: 157

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • camp
  • värdering
  • spränggranat
  • sgr
  • artilleri
  • granatkastare
  • träffsannolikhet

Sammanfattning

En enkel parameterstudie av skyddsförmåga hos låga murar på ett campområde har genomförts för att stötta försvarsmaktsstudien " Hot mot camper och andra fasta anläggningar". Skyddsförmågan hos murarna har värderats genom att en mycket enkel och stiliserad camp beskjuts med 120 mm eller 155 mm spränggranat. På campområdet finns ett antal soldater utplacerade och sannolikheten att dessa träffas och/eller skadas studeras i fall med och utan murar på campen. Även olika brisadhöjder studeras. Resultaten påvisar det som förefaller vara naturliga resultat. Låga murar ger ett signifikant skydd mot splitter från granater med markbrisad. Med ökande brisadhöjd minskar nyttan av murarna.