EUs uppförandekod för rymden

Författare:

  • Lars Höstbeck

Publiceringsdatum: 2011-06-22

Rapportnummer: FOI-R--3171--SE

Sidor: 94

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • EU
  • ordförandeskap
  • rymd
  • säkerhet
  • uppförandekod

Sammanfattning

Sedan 2007 har EU arbetat med att ta fram ett förslag till en uppförandekod för rymdaktiviteter. De första idéerna cirkulerades våren och sommaren 2007. Under hösten 2007 formaliserades arbetet i och med att en undergrupp till EUs arbetsgrupp CODUN bildades för att specifikt diskutera uppförandekoden. Undergruppen kallas allmänt för CODUN Space eller CODUN Space Expert Meeting och träffades regelbundet mellan december 2007 och juni 2010. Samtliga EU-länder var inbjudna att delta vid CODUN Space och flertalet har också deltagit vid något tillfälle. Under de tyska, portugisiska, slovenska och franska ordförandeskapen 2007-2008 fokuserades det på att ta fram ett förslag till text för en uppförandekod som sedan fastställdes av Rådet i december 2008. Denna kod låg till grund för konsultationer med länder utanför EU under det tjeckiska ordförandeskapet våren 2009. Det svenska ordförandeskapet hösten 2009 tog, med utgångspunkt i resultatet från konsultationerna, fram en beskrivning på vad som krävs för att implementera koden. Under 2010 formulerade det spanska ordförandeskapet om koden som antogs på nytt av Rådet i september 2010. Denna nya version skall ligga till grund för nya konsultationer. Avsikten är att formulera en text som är acceptabel för så många nationer som möjligt. När denna är nådd ska en diplomatisk ad hoc-konferens ordnas där nationer kan ansluta sig till koden.