Lägesbild på informationsarenan - översikt och diskussion

Författare:

  • Kristoffer Lundholm
  • Jacob Löfvenberg
  • Amund Gudmundson Hunstad
  • Henrik Karlzén

Publiceringsdatum: 2011-09-19

Rapportnummer: FOI-R--3240--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • lägesbild
  • informationsarenan

Sammanfattning

Begreppen lägesbild och informationsarenan har under en längre tid cirkulerat inom Försvarsmaktssfären, både var för sig och tillsammans. I denna rapport presenteras, sammanställs samt analyseras olika uppfattningar om vad som kan avses med lägesbild på informationsarenan. Åsikter inhämtas från litteraturen samt ett antal intervjupersoner och det framgår att det finns många alternativa begrepp till de ovan givna. Dessutom finns ett stort antal olika definitioner av dessa, vilka bland annat beror på varierande perspektiv hos den definierande. I takt med att området utvecklas förändras de gängse definitionerna och även begreppen som sådana.