MIMO channel measurements at 300 MHz for an elevated and a peer-to-peer scenario

Författare:

 • Peter Holm
 • Gunnar Eriksson
 • Kia Wiklundh

Publiceringsdatum: 2011-12-23

Rapportnummer: FOI-R--3282--SE

Sidor: 44

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • MIMO
 • kanalmätning
 • kanal
 • mätning
 • radio
 • VHF
 • UHF
 • vågutbredning

Sammanfattning

För robusta trådlösa kommunikationslösningar är flerantennsystem, s.k. MIMO-system, som arbetar på frekvenser i VHF- och UHF-bandet en intressant lösning; till exempel för system för taktisk kommunikation eller kommunikation för civil säkerhet. Vid design och utveckling av sådana system är det viktigt med kännedom om radiokanalens egenskaper i relevanta miljöer. I rapporten presenteras resultat från en MIMO-mätkampanj genomförd vid 300 MHz i stadsmiljö i Malmö. Mätkampagen innefattar både ett peer-to-peerscenario respektive ett eleverat scenario. Mätningar genomfördes mellan två fasta sändarplatser och 23 mottagarsträckor. Sändaren och mottagaren var placerade i varsin bil med MIMO-mätantennen monterad på taket. Kanalkaraktäristik och kapacitet utvanns ur de uppmätta 7×7 MIMO-kanalerna. Från mätscenariot tas en modell av transmissionsförlusten fram och fördelningarna för den storskaliga fädningen, K-faktorn, tidsspridningen och kapaciteten studeras. För de olika parametrarna undersöks även korrelationsavståndet. Analyserna visar att flera av kanalparametrarna är korrelerade och även har en stark korrelation med kapaciteten.