Kommunikationsnät för tal och databaserad stridsledning - Slutrapport

Författare:

 • Anders Hansson
 • Jan Nilsson
 • Ulf Sterner
 • Jimmi Grönkvist
 • Erika Johansson

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3340--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ad hoc-nät
 • prioritet
 • taltjänster
 • push-to-talk
 • broadcast
 • multicast
 • heterogena
 • nät.

Sammanfattning

I rapporten ges en sammanfattning av resultaten i projektet "Kommunikationsnät för tal- och databaserad stridsledning". När olika typer av tjänster ska understödjas i samma nät, behövs lösningar som samtidigt kan hantera olika typer av trafik med ofta motstridiga krav. Gruppsamtal och distribution av positions- och statusinformation är exempel på viktiga taktiska kommunikationstjänster med olika krav på kommunikationsresurser. Ett viktigt taktiskt krav på moderna mobila kommunikationsnät är att de mobila noderna ska kunna kommunicera även i områden utan täckning från radiomaster eller basstationer. Mobila ad hoc-nät är trådlösa flerhoppsnät med förmåga att dynamiskt anpassa sig efter varierande förhållanden. En stor taktisk vinst med ad hoc-nät är att de kan användas oberoende av fast infrastruktur om så krävs, vilket inte är fallet med många kommersiella system för mobil kommunikation. Mobila ad hoc-nät har dock av fundamentalt fysikaliska skäl normalt lägre kapacitet än kommunikationsnät som använder basstationer. Några av de viktigare resultaten i rapporten är följande. Vi har tagit fram en prioritetsmodell med relativa prioriteter, vilket medför att en tjänsts prioritet beror av kostnaden att realisera den. Detta är särskilt intressant i nät där länkkapaciteten varierar mycket. Vi visar att för dynamiskt adapterande nätprotokoll, blir kraven på adaptionstid orimligt höga för att stödja tjänster med höga fördröjningskrav. För att stödja sådana tjänster har vi utvärderat en ny alternativ teknik för resursallokering som är föreslagen i litteraturen. Den är robust mot topologiförändringar och kan därmed hantera fördröjningskänslig trafik i mobila situationer. Vi visar med några olika systemexempel att talgrupper är möjliga att realisera över multipla hopp, både i smalbandiga och bredbandiga system. En förutsättning är dock att onödig overhead minimeras.