Höj beredskapen för värmeböljor- en vägledning

Författare:

  • Annika Carlsson-Kanyama
  • Hannele Ekman
  • Marie Ljungh
  • Ingrid Molander

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3387--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Värmebölja
  • beredskap
  • sårbara grupper
  • vägledning

Sammanfattning

Vägledningen innehåller praktiska tips för kommuner som vill arbeta med att minska dödsfallen vid en värmebölja och baseras på ett arbete i Botkyrka kommun. Ett arbete i flera steg föreslås vilket börjar med att bilda en arbetsgrupp sammansatt av personer med flera kompetenser varpå kartläggning av sårbara personer i kommunen följer, svala platser inventeras liksom råd om åtgärder vid en värmebölja riktade till olika målgrupper. Avslutningsvis rekommenderas en fördelningen av ansvar i en handlingsplan där kommunikation är en viktig del.