Pakistans stabilitet - har översvämningskatastrofer säkerhetspolitiska konsekvenser?

Författare:

 • Samuel Neuman Bergenwall
 • Louise Simonsson

Publiceringsdatum: 2012-10-09

Rapportnummer: FOI-R--3460--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Pakistan
 • översvämningar
 • talibaner
 • Baluchistan
 • politiskt våld
 • terrorism
 • korruption
 • Imran Khan
 • klimatförändringar
 • global uppvärmning

Sammanfattning

Under 2010 och 2011 drabbades Pakistan av två allvarliga översvämningskatastrofer. Översvämningarna 2010 lade 20 % av landets yta under vatten och ledde till en allvarlig humanitär katastrof och stort ekonomiskt bortfall. Klimatforskare menar att översvämningarnas ökade frekvens och intensitet i Pakistan kan bero på klimatförändringar. Förändringsscenarier indikerar att Pakistan kan drabbas av fler allvarliga översvämningskatastrofer kommande år. Syftet med denna studie är främst att analysera hur översvämningarna 2010 och 2011 påverkat Pakistans stabilitet och bedöma vilka implikationer återkommande naturkatastrofer kan ha i Pakistan, ett land som redan står inför stora ekonomiska, sociala och politiska utmaningar, likväl som omfattade säkerhetsrelaterade problem. Översvämningarna har för det första indirekt bidragit till att det politiska och etniska våldet i Karachi, Pakistans största stad, ökat kraftigt. För det andra har de medverkat till att en ny USA-kritisk politisk rörelse plötsligt ökat i popularitet och mycket väl kan komma att förändra det politiska landskapet i landet. För det tredje, och av stor betydelse för landets stabilitet, har översvämningarna resulterat i att den ekonomiska tillväxten försvagats. Om översvämningar av 2010 års nivåer blir återkommande fenomen kommer det slå mycket hårt mot Pakistans ekonomi. Statens förmåga att erbjuda säkerhet, hälsovård, utbildning samt löner och förmåner för militären kommer då försvagas, medan de allokerade resurserna för att slå ner uppror i Baluchistan och i de pashtunska områdena sannolikt kommer minska. Den mörka bilden av Pakistan som en stat vid kollapsens rand behöver dock kompletteras och delvis justeras. Medan den pakistanska staten är svag så är samhället starkt och har förmågan att snabbt återhämta sig vid exempelvis naturkatastrofer. Militären, landets starkaste institution, är hängiven den pakistanska nationalismen och landets territoriella enhet. Pakistan står inför stora ekonomiska bekymmer och finansiella utmaningar, men har en relativt sett stabil ekonomisk bas och en historia av jämförelsevis god ekonomisk tillväxt. Vidare gör Pakistans demografiska, politiska, ekonomiska och militära strukturer det svårt för etniska separatiströrelser att nå framgång. Om Pakistan skulle stå vid kollapsens brant finns det dessutom gemensamma intressen och starka incitament för USA och Pakistans grannländer att agera så att landet inte faller samman och Pakistan blir en failed state. Årligen återupprepade översvämningskatastrofer till följd av klimatförändringar kan på längre sikt försvaga det etniskt heterogena Pakistan och tillsammans med andra faktorer frambringa en process som resulterar i statens disintegrering. På kort sikt kommer emellertid sannolikt inte översvämningar att resultera i Pakistans sammanbrott. På kort och medellång sikt är andra faktorer, som t.ex. krigen i Afghanistan och pakistanska "Pashtunistan", mer betydelsefulla faktorer för stabiliteten i landet.