F-REX 2.0 Software Architecture Description

Författare:

  • Peter Litsegård

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3624--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Arkitektur
  • F-REX
  • IT-säkerhet
  • Rekonstruktion
  • Utforskning

Sammanfattning

Förkortningen F-REX står för FOI Reconstruction and Exploration och är en kombination av processer, metoder och verktyg för återskapandet och utforskandet av data som härstammar från övningar och insatser. Utforskandet av de data som genereras under dessa övningar sker med verktyget F-REX Studio, som kan visa data från många olika källor, och presentera dem i vyer, specialiserade på att visa datasettet ur ett särskilt perspektiv. F-REX Studio är kärnan i det ramverk, F-REX Framework, vars arkitektur detta dokument sammanfattar. Utvecklingen av F-REX är ett ständigt pågående arbete, vilket innebär att detta dokument kontinuerligt förändras, för att hålla den i fas med den kod-bas som utgör systemet.