MERLIN Defence Analyzer v1.2 - User Manual

Författare:

  • Peter Strömbäck
  • Emil Salling

Publiceringsdatum: 2013-02-13

Rapportnummer: FOI-R--3625--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • MDA
  • Simulering
  • MERLIN
  • MERLIN Defence Analyzer4

Sammanfattning

MERLIN Defence Analyzer (MDA) ar ett program for att interaktivt kora och analysera MERLIN-modeller. Denna manual beskriver hur man installerar och anvander version 1.2 av MDA. Dokument riktar sig till lasare som arbetar med simuleringsmodeller for utvardering och analys av vapensystem och syntetiska aktorer och innehaller en beskrivning av komponenter och funktioner. Utveckling av komponenter och pluginer beskrivs ej. I MDA nns formagan att satta upp scenarion innehallande era plattformar, visualisera beteenden, styra simuleringsingstid, logga resultat, spela upp tidigare korningar och genomfora parametervariation pa fullskaliga scenarion.