Ledning av Logistik & Comprehensive Approach

Författare:

 • Karin Schröder
 • Elvira Kaneberg

Publiceringsdatum: 2013-02-19

Rapportnummer: FOI-R--3639--SE

Sidor: 101

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Logistik
 • insatslogistik
 • logistikledning
 • comprehensive approach
 • allomfattande ansats
 • logistiksamverkan
 • humanitär logistik
 • civil samverkan
 • grön logistik
 • myndighetssamverkan
 • humanitära insatser

Sammanfattning

Denna studie har genomförts inom projektet Ledning av logistik, en studie inom ramen för FoT Logistik med avsikt att bidra till utvecklingen av Försvarsmaktens internationella logistikverksamhet på lång sikt. I denna rapport undersöks på vilket sätt en Allomfattande ansats s.k. Comprehensive Approach kan påverka logistiken vid en internationell insats. I studien anges vilket inflytande en Comprehensive Approach i en internationell insats har eller bör ha på planeringen av insatslogistiken samt på vilka sätt ledningen av insatslogistik i Försvarsmakten kan utvecklas i linje med Comprehensive Approach. I rapporten diskuteras en allomfattande ledning av internationell insatslogistik med avseende på samverkan med myndigheter, humanitära aktörer, andra civila aktörer och leverantörer samt den internationella insatslogistikens miljöpåverkan på lång och kort sikt. I projekt ledning av logistik finns en målsättning att sprida och dela kunskap i organisationen. Under 2012 genomfördes i detta syfte en workshop session hos FOI med externa föreläsare och kunskapsutbyte mellan deltagare som speglas i denna rapport.