Omvärldsbevakning av Multifunktionella Gruppantennsystem

Författare:

 • Andreas Gustafsson
 • Anders Nelander
 • Per Grahn
 • Lars Pettersson

Publiceringsdatum: 2013-09-26

Rapportnummer: FOI-R--3681--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Multifunktion
 • Gruppantenner
 • AESA
 • PESA
 • SAR
 • MEMS
 • Resurshantering.

Sammanfattning

Intresset för system som kan utföra mer än en uppgift växer i takt med teknikutvecklingen inom mjuk- och hårdvaruområdet. Utvecklingen innebär nya möjligheter att utforma och realisera system där vi ser fördelar som flexibilitet och multifunktionalitet. Ett och samma system kan exempelvis växla mellan att operera vid olika frekvensområden, bandbredder och effektnivåer samt utföra flera olika radarfunktioner och fungera som kommunikationslänk. I många fall realiseras flexibla systemlösningar med gruppantenner, där flera enskilda antennelement fungerar som en stor antenn. Genom att styra fasgången för varje enskilt antennelement kan antennens lobriktning styras till önskad riktning, vilket ger en stor flexibilitet, men innebär även att det inte längre behövs mekaniska delar för rotering av antennen vilka både är kostnads och underhållskrävande. Multifunktionssystem vi identifierat i studien innefattar kombinerat flygtrafikledning och väderradarsystemet MPAR i USA, det marina systemet IM400 från Thales i Nederländerna som utvecklat en integrerad mast, "the integrated modular mast", där E/O- och radarsensorer för flera olika frekvensband och samt kommunikationsfunktioner ingår. Inom rymdområdet finns gruppantennbaserade SAR-satellitsystem baserad på fasstyrd gruppantennteknik med analog lobformning och kommande generations digital lobformning. Sensorstyrnings och sensorhanteringens implementeringstekniker har principiellt inte ändrats så mycket på senare tid. Det främsta som hänt är att den teoretiska förståelsen för problemområdet ökat, liksom vår förmåga att hantera komplexa programsystem. På radararkitektursidan PESA visas större intresse då tillgången till lågförlustiga fasskiftare genom att MEMS-tekniken prestandamässigt börjar bli en mogen teknik.