Generering av terrängmodeller och målbibliotek för sensorvärdering

Författare:

  • Fredrik Näsström
  • Jonas Allvar
  • Jimmy Berggren
  • Johan Hedström
  • Andreas Persson

Publiceringsdatum: 2013-08-21

Rapportnummer: FOI-R--3683--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • terrängmodeller
  • målbibliotek
  • simulering
  • modellering
  • värdering

Sammanfattning

För att kunna göra bra värderingar av sensorsystem med simuleringsbaserade metoder krävs högkvalitativa simuleringar av sensorsystem. Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i uppgift att utveckla en simuleringsmiljö för värdering av sensorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simuleringsverktyget som vidareutvecklas för detta är MSSLab (MultiSensorSimulerings- Lab). För att få noggranna simuleringar av sensordata krävs att alla simuleringsmodeller som t.ex. terrängmodeller, målobjekt, materialklassificering, scensimulering och sensormodeller är av hög kvalité. I denna rapport beskrivs arbetet med terrängmodeller och målbibliotek som har utförts i projektet. I MSSLab kan sensorsystem nu simuleras i terrängmodellerna: Kvarn, Norrköping och Mellanöstern. Ett mycket viktigt arbete har varit att ta fram en metodik för automatisk materialklassificering av terrängmodeller. Den framtagna metodiken har använts för att materialklassificera de tre terrängmodellerna. Det är även mycket viktigt att objektmodellerna i en simulering är av hög kvalité. Ett 3D-modellbibliotek med olika objekt och människor har vidareutvecklats för högkvalitativa sensorsimuleringar . För att göra det möjligt att simulera sensordata med animerade människor har HLAS (High Level Animation System) vidareutvecklats med nya beteenden för de animerade människorna.