Fokus Samhällssäkerhet - FOI och arbetet med samhällets säkerhet och trygghet

Författare:

  • Georg Fischer
  • Per Larsson
  • Charlotte Ryghammar
  • Carolina Sandö

Publiceringsdatum: 2013-06-27

Rapportnummer: FOI-R--3684--SE

Sidor: 108

Skriven på: Svenska