Sveriges militära bidrag till Operation Atalanta 2013. En insatsanalys av ME03

Författare:

 • Magdalena Tham Lindell
 • Anna Weibull

Publiceringsdatum: 2013-11-22

Rapportnummer: FOI-R--3728--SE

Sidor: 68

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Europeiska unionen
 • EU
 • GSFP
 • GUSP
 • EU NAVFOR
 • Operation
 • Atalanta
 • Försvarsmakten
 • marinen
 • ME03
 • fredsfrämjande insatser
 • sjöröveri
 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • Afrikas horn
 • Somalia

Sammanfattning

Under 2013 bidrog Sverige för tredje gången med en marin styrka till EU:s insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Rapporten redogör för de huvudsakliga erfarenheterna från den svenska beslutsprocessen samt Försvarsmaktens planering och genomförande. Studien tar sin utgångspunkt i erfarenheterna från de två tidigare marina bidragen 2009 respektive 2010, för att analysera på vilket sätt förmågan att bidra har utvecklats över tid. En diskussion förs om i vilken utsträckning det svenska bidraget, bestående av HMS Carlskrona, en helikopterenhet och en bordningsstyrka, kan bedömas ha uppfyllt sina mål och haft förmåga att lösa tilldelade uppgifter. Utifrån erfarenheterna från ME03 ges avslutningsvis rekommendationer inför framtida bidrag till internationella fredsfrämjande insatser.