Plattformssignaturer. Slutrapport 2013

Författare:

 • Jan Fagerström
 • Åsa Andersson
 • Stefan Björkert
 • Magnus Gustavsson
 • Magnus Herberthson
 • Roland Lindell
 • Nils Karlsson
 • Niklas Wellander
 • Erik Zdansky
 • Anders Örbom

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3766--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Signatur
 • radarmålarea
 • RCS
 • elektromagnetisk modellering
 • elektromagnetisk spridning
 • potentialmetoden
 • iterativ fysikalisk optik
 • IPO
 • sjöytemodellering
 • markmodellering
 • klotter
 • IR-signatur
 • IR-modellering
 • termiska
 • modellering
 • RadThermIR

Sammanfattning

Rapporten ger en sammanfattande presentation av verksamheten inom projektet "Plattformssignaturer" med fokus på 2013 års verksamhet. Uppnådda resultat sammanfattas och presenteras kortfattat. Projektet är kompetensbärande inom området modellering och analys av radar- och IR-signaturer. Sammantaget har projektet varit framgångsrikt och löpt enligt plan.