Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar – Anslagstilldelning, kostnadsutveckling och priskompensation

Författare:

  • Peter Nordlund
  • Peter Bäckström
  • Karsten Bergdahl
  • Janne Åkerström

Publiceringsdatum: 2014-06-13

Rapportnummer: FOI-R--3901--SE

Sidor: 103

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Pris- och lönekompensation
  • försvarsspecifik inflation
  • försvarsanslag
  • försvarsutgifter
  • kostnadsutveckling