Västra Stilla havet- Säkerhetspolitiska trender på tio års sikt

Författare:

  • John Rydqvist
  • Erika Holmquist
  • Karlis Neretnieks
  • Bengt-Göran Bergstrand

Publiceringsdatum: 2014-08-26

Rapportnummer: FOI-R--3907--SE

Sidor: 133

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Studien har en framåtblickande ansats som tar ett regionalt perspektiv på västra Stilla havet, och syftar till att diskutera trender som kan påverka regionen på tio års sikt. Sociala, ekonomiska, territoriella och militära frågor som bedöms vara av särskild vikt behandlas. Regionen rymmer ett flertal exempel på komplicerade säkerhetspolitiska dilemman som påverkar utvecklingen, såsom den delade Koreahalvön, Kinas relation till grannarna i Sydkinesiska havet, och Kinas relation till Japan och USA. Studien identifierar två huvudsakliga trender som delvis står i motsatsförhållande till varandra. Den ekonomiska utvecklingen talar för en djupare regional integration och kan verka konfliktdämpande. Den säkerhetspolitiska utvecklingen går mot tydligare territoriella och militära motsättningar som ökar risken för framtida kriser och konflikter.