Amerikanskt "energioberoende"? - säkerhetspolitiska följder av okonventionell energiutvinning av skiffergas och skifferolja i USA

Författare:

 • Niklas Rossbach

Publiceringsdatum: 2014-10-21

Rapportnummer: FOI-R--3947--SE

Sidor: 114

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Shale gas
 • shale oil
 • skiffergas
 • skifferolja
 • okonventionell gas
 • LNG
 • okonventionell olja
 • fracking
 • energihandel
 • energioberoende
 • energy
 • independence
 • Mellanöstern
 • Persiska viken
 • transatlantiska relationer
 • USA
 • Asien
 • Kina
 • Nato
 • TPP
 • TTIP
 • EU
 • Ukrainakrisen
 • flödessäkerhet

Sammanfattning

USA är en militär supermakt, men entusiastiska bedömare spekulerar om att landet även kan bli en energisupermakt vilket ytterligare skulle stärka landets globala inflytande. Dessa förhoppningar närs av en ny och omfattande utvinning av gas och olja i USA. Landets import av fossila bränslen minskar och på ett par års sikt kan landet bli en gasexportör. Under gynnsamma omständigheter kan landet inom två decennier till och med bli en oljeexportör. Utvecklingen har skett plötsligt och har överrumplat många amerikanska bedömare och beslutsfattare, vilka tills nyligen förväntat sig att landet istället skulle stå inför ökade importbehov av olja och gas. Numera präglas amerikansk debatt av diskussioner om ett slags amerikanskt energioberoende, energy independence, trots att begreppets innebörd inte är självklar inom säkerhetspolitiken. Studien redogör för hur den omfattande utvinningen av okonventionell gas och olja påverkar amerikansk säkerhetspolitik. Dessutom listas vilka säkerhetspolitiska åtgärder som den okonventionella energiutvinningen möjliggör. Studien analyserar hur minskad amerikansk import och ökad amerikansk utvinning kan påverka: - USA:s hållning avseende Mellanöstern och i synnerhet landets militära närvaro i Persiska viken. - USA:s agerande avseende transatlantiska relationer både mot bakgrund av Ukrainakrisen och frihandelsavtalet TTIP. - USA:s relationer till Asien och landets geopolitiska konkurrens med Kina.