Distributed Spatial Reuse Time Divison Multiple Access - Algorithm Description

Författare:

  • Arwid Komulainen
  • Jimmi Grönkvist
  • Ulf Sterner

Publiceringsdatum: 2014-11-26

Rapportnummer: FOI-R--3960--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • distribuerad
  • STDMA
  • schemaläggning

Sammanfattning

I denna rapport ges en översikt av de schemaläggningsalgoritmer med spatiell återanvändning (STDMA-algoritmer) som finns beskrivna i litteraturen. Vi visar på vilka krav som bör ställas på STDMA-algoritmer för bruk i militära nätverk. Då inga föreslagna lösningar uppfyller de krav som ställs, beskriver vi en algoritm framtagen på FOI som är anpassad för militära ad hoc-nätverk. Algoritmen som presenteras är helt distribuerad, trafik-adaptiv och genererar scheman med spatiell återanvändning i mobila nät. Denna STDMA-algoritm är av nytta vid simuleringsstudier och prestandautvärderingar av kommersiella lösningar.