Genomförd verksamhet 2015 i projektet Duellsimulering framtida telekriginsatser

Författare:

 • Lars Tyden
 • Petter Bivall
 • Magnus Dahlberg
 • Johan Hedström
 • Peter Klum
 • Björn Lindahl
 • Hanna Lindell
 • Christian Nelson
 • Christer Vigren

Publiceringsdatum: 2015-12-14

Rapportnummer: FOI-R--4134--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Telekrig
 • simulering
 • värdering
 • duell
 • EWSim
 • NetScene
 • Simulink
 • målsökare
 • radar
 • kommunikation
 • elektrooptik
 • HLA Evolved
 • OPEVAL.

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar projektet Duellsimulering framtida telekriginsatser inom Forskning och teknikutveckling (FoT) Telekrig år 2015. Projektet har haft det övergripande målet att utveckla verktyg och metodik för telekrigvärdering. Dessa verktyg blir med lämplig metodik ett hjälpmedel vid utveckling av stridsteknik och taktik inför och under framtida telekriginsatser. Slutmålet för projektet är att demonstrera den utvecklade metodiken och verktygen. Detta genomförs i form av demonstrationer och genom att aktivt delta i Försvarsmaktens försöks-, övnings- och spelverksamhet. Exempel på övergripande förbättringar av modellerna i EWSim är: ? Hoppfrekvenssamband med störning. ? Radarvarnare i planeringsverktyget. ? Täckningsdiagram IRST. ? Förbättrad förmåga att utföra mängdkörningar. ? Fördefinierade plattformskonfigurationer. ? Modellering av spaningsradar, målinmätning samt hantering av snabba mål. ? Fortsatt modellering av bildalstrande jaktmålsökarmodell. ? Fortsatt modellering av BVR jaktmålsökarmodell. ? En eldledningsradar dirigerar simultana skott mot multipla mål. ? Ny modellering av hav. ? Ny modellering av himmel och moln. Under året har projektets arbete presenterats vid två konferenser, den ena arrangerad av AOC, samt under marinstridsdagarna. Demonstrationer har skett vid ett flertal tillfällen, t ex för telekrigbataljonens ledning, FoT-ansvarig och för FMV T&E. I det fortsätta arbetet kommer framtida system och väderpåverkan att studeras och modeller för vågutbredning, målinmätning samt ESM-system kommer att vidareutvecklas. Fortsatt i fokus kommer även loggning och analysfunktioner samt visualiseringar att vara.