Övning, träning och prövning inom logganalys

Författare:

  • Patrik Lif
  • Mirko Thorstensson
  • Teodor Sommestad

Publiceringsdatum: 2015-12-16

Rapportnummer: FOI-R--4149--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Logganalytiker
  • human factors
  • situationsmedvetande
  • träning

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva hur träning för logganalytiker bör genomföras effektivt genom framtagande av övningsscenarier och beskriva designen av sådana träningsupplägg. Detta kräver kunskap och förståelse av logganalytikers arbete, mänskliga förmågor och hur träning bör genomföras. Logganalytikerns arbete inkluderar att samla in information och genomföra automatisk och manuell analys. Uppgifter som genomförs är bland annat att konfigurera sensorer för datainsamling, övervakning för att identifiera avvikelser, analysera utvalda händelser och vidta lämplig åtgärd när hot identifieras. Utifrån dessa arbetsuppgifter identifieras viktiga faktorer inom forskningsområdet Human factors för att tydliggöra mänskliga förmågor, begränsningar och metoder för att mäta prestation. Utifrån en modell om situationsmedvetande beskrivs bland annat hur logganalytiker påverkas av omgivning, uppgift och miljö, individuella faktorer (t.ex. minne och uppmärksamhet). Dessutom beskrivs individens agerande med utgångspunkt från teorier om situationsmedvetande (perception, förståelse och prediktion), beslutsfattande och agerande. Vidare beskrivs hur övning, träning och prövning bör bedrivas, där återkoppling till deltagarna är en viktig framgångsfaktor för positiv inlärning. Avslutningsvis presenteras sju exempel på träningsdesign för logganalytiker.