Fem sätt att dra nytta av verksamhetsmodeller

Författare:

 • Vahid Mojtahed
 • Mika Cohen
 • Daniel Oskarsson
 • Björn Pelzer
 • Peter Hammar

Publiceringsdatum: 2015-12-04

Rapportnummer: FOI-R--4153--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • beslutsstöd
 • modellering och simulering
 • analysmetod
 • verksamhetsmodell
 • efterlevnadskontroll
 • konsekvensanalys
 • interaktiva gränssnitt
 • analys av förmågeeffekt
 • frågebesvarande system.

Sammanfattning

Försvarsmaktens utvecklingsverksamhet genomgår sedan några år tillbaka en förändring där planeringen av Försvarsmaktens inriktning på prov genomförs med stöd av verksamhetsmodeller. Modellerna beskriver verksamhetens övergripande struktur i termer av förband, materiel, uppgifter, förmågor, m.m. samt hur dessa hänger ihop. Genom detta arbetssätt skapas spårbarhet och en konsistent sammanställning av data, men modellerna ger stora möjligheter till olika typer av analyser, vilket i dagsläget inte utnyttjas. Denna rapport introducerar fem konkreta exempel på nyttor man kan åstadkomma med modellerna - att snabbt kunna hitta rätt information i en stor verksamhetsmodell, att visuellt kunna interagera med verksamhetsmodellen, att kunna göra automatiska avvägningar av alternativa strukturer i modellen, att kunna simulera fram svar till svåra frågeställningar ställda till komplexa verksamheter, och slutligen att effektivt kunna kontrollera att en verksamhetsmodell efterlever de regelverk som styr verksamheten.