Assessment Games - en översikt

Författare:

  • Göran Kindvall

Publiceringsdatum: 2017-12-20

Rapportnummer: FOI-R--4473--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Disruptive Technology Assessment Game
  • DTAG
  • Concept Develop-ment Assessment Game
  • CDAG
  • Security Emerging Technology Assessment Game
  • SETAG
  • spel
  • teknikvärdering

Sammanfattning

Under senare år har s.k. Assessment Games kommit att få allt fler tillämpningar och användningsområden inom försvars- och säkerhetssektorn. Att använda spel för värdering är givetvis ingenting nytt, men de Assessment Games som blivit aktuella och populära under det senaste decenniet delar en viss karakteristik. Den första varianten av denna speltyp är Disruptive Technology Assessment Game (DTAG), vilken utvecklades i två Nato-studier under perioden 2006-2011. Metodiken har sedan anpassats för konceptutveckling (Concept Development Asessment Game, CDAG) och värdering av teknologier för säkerhetstillämpningar (Security Emerging Technology Assessment Game, SETAG). Denna rapport sammanfattar översiktligt bakgrund, karakteristiska egenskaper och erfarenheter för dessa Assessment Games. DTAG och CDAG används idag relativt flitigt såväl inom Nato som av flera nationer. Andra visar också intresse för spelformen, varför det är viktigt att sprida kunskap om den. DTAG och CDAG torde dessutom kunna vara värdefulla verktyg att utnyttja inom de medel- och långsiktiga planeringsprocesserna i Försvarsmakten.